Tevékenységeink

Hulladéktermelők és kezelők közötti közvetítés, a kommunikáció elősegítése.

Nemetközi know-how tudás transzfer elősegítése a tagság irányába.

Hazai tapasztalatok alapján hulladékvisszagyűjtési és kezelési know-how létrehozása a tagsággal közösen.

Érdekképviselet az érintett hatóságok felé.

Szakmai képzések szervezése tagjaink számára.

Partnerség közösségi programok szervezőivel, oktatási intézményekkel, gazdasági társaságokkal.

Minőségbiztosítási tanúsítvány a tagok számára.

Tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek:

MÉHKE Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cg. száma: 01-10-047279
székhelye: 1172 Budapest, Cinkotai út 32.
adószáma: 23757222-2-42
Főtevékenység: 7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Hulladék visszagyűjtő, előkezelő hasznosító rendszerek kezelése, telepítése.

Rekultív Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cg. száma: 01-10-141095
székhelye: 1172 Budapest, Cinkotai út 32.
adószáma: 28842763-2-42
Főtevékenység: 7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
cg. száma: 07-09-029272
székhelye: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 14.
adószáma: 24236410-2-07
Főtevékenység: 3811 ’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

  • 71 önkormányzat közszolgáltatásából származó lakossági hulladékainak lerakással történő ártalmatlanítása
  •  építési-bontási törmelék feldolgozás, kezelése, termék-haszonanyag előállítás
  • veszélyes-nem veszélyes, hulladékok kezelésével, ártalmatlanítása,
  • csomagolási anyagok válogatása-feldolgozása, hasznosítása
  • ipari hulladékok kezelése
  • ipari és lakossági konténerszállítás, kezelés, feldolgozás