Rólunk

Egyesületünk célja a Magyarországon működő értékes hulladékot visszagyűjtő, előkezelő, hasznosító, környezetvédelmi cégeket, társadalmi szervezeteket, érdekelt magánszemélyeket összefogjuk, szakmai fórumként a környezetgazdálkodási ipar, környezetvédelem fejlődésének érdekében képviseljük.

Terveink

Az elkövetkező években hazánk jelentős mértékben képes legyen fejlődni a hulladék-visszagyűjtő, belföldi hulladékhasznosító és a hazánkban hulladékból terméket előállító vállalkozások kapacitása, környezetünk megóvása területén.

Jövôkép

Egyesületünk kiemelten működik közre a nemzetközi szinten jól működő hulladékvisszagyűjtő, előkezelő rendszerek hazai bevezetésében, amelyek előkészületeit szakmai szervezetként gondozzuk, kezeljük. Az új hulladékvisszagyűjtő rendszerek által mozgásba tudjuk hozni a hazai hulladékhasznosító ipart, aminek hatásaként országosan hosszútávon fenntartható új munkahelyek tudnak létrejönni. Az újonnan létrejövő, ténylegesen kezelő, termelő és gyártó tevékenységek által környezetgazdálkodási iparágunk jelentős mértékben képes lesz hozzájárulni a magyar nemzetgazdaság összteljesítményéhez. A hulladékhasznosító ipari tevékenységének növekedésével hazánk hosszútávon képessé válik a környezetvédelem, környezetgazdálkodás területein az EU előírásain, elvárásain felül teljesíteni. A kitűzött célok, feladatok ellátására egyesületünk és szakemberei több éves tapasztalattal rendelkeznek visszagyűjtési rendszerek előkészítésében, bevezetésében hazai és nemzetközi szinten tevékenységet végző vállalkozások létrehozásával, nemzetközi kapcsolatokkal, együttműködésekkel.

Újdonság, lépések

Egyesületünk figyelemmel kíséri hazánk környezetvédelmi elvárásait, a magyar hulladékgazdálkodási ipar változásait, a kommunális szolgáltatás rendszerének átalakulását. A környezetgazdálkodás területén szakmai javaslatot dolgoztunk ki hazánk kormánya részére az átalakítások eredményességének elősegítése céljából. Javaslatunk kiterjedt a kommunális hulladékkezelés módjának, a szelektíven gyűjtendő hulladékok körének, a kommunális és egyéb hulladéklerakóktól az értékes hulladékok hasznosítási láncba történő irányítására.

Küldetésünk

Társadalmi tevékenységünk által elérni hazánk ökológiai lábnyomának csökkenését.

Mint közhasznú egyesület, célunk a lakosság szemléletformálása, felvilágosító tevékenység végzése annak érdekében, hogy ellenőrzött módon minél több értékes hulladék kerüljön hazánkban újrafeldolgozásra. Együttműködéseink és közös piaci fellépésünk eredményeként tagjaink gazdaságosabban, nagyobb működési biztonsággal tudják tevékenységeiket ellátni.

Mint közhasznú szervezet, feladatunk elősegíteni az egyesületünk alapítói, elnöksége által meghatározott célok teljesülését, fellendíteni a magyar környezetgazdálkodást, hulladékgazdálkodási ipart hazánk meghatározó és hosszútávon fenntartható tényezőjévé tenni, valamint évről évre növelni a szelektíven gyűjtött és hazánkban hasznosított hulladékok mennyiségét.